Molfa Hub: Психологічна допомога військовим

Основною метою Асоціації ресурсної психології та психотерапії (Molfa Hub) є: популяризація та дослідження ресурсної психології та психотерапії та ментального здоров’я загалом.

Для досягнення своєї мети, ми реалізовуємо наступні завдання:

  • консолідація та розвиток психологічних, духовних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів;
  • сприяння формуванню загальнодержавного курсу «Ресурсної психології та психотерапії», за допомогою консолідації усіх напрямків психології, медицини, реабілітації, у поєднанні з стандартами Євросоюзу, підтриманню високих стандартів ресурсної психології та психотерапії, як окремого напряму, а також об’єднання фахівців у цій сфері;
  • сприяння формуванню загальнодержавного напряму «Ресурсної психології та психотерапії», як методу та засобу відновлення і розвитку життєвих ресурсів людини, з метою забезпечення життєвих потреб щодо активного способу життя, досягнення власних цілей, адекватної й оптимальної взаємодії з людьми,  соціальним  та  іншим  оточенням;
  • сприяння зростанню державної та суспільної значимості «Ресурсної психології та психотерапії», як окремого вузько профільного напряму, сприяння у набутті авторитету і престижу, поліпшенню рівня усвідомлення усіх біологічних ресурсів можливостей, бажань, потреб на різних рівнях, ступенів їхнього задоволення, механізмів захисту, а також здібностей та призначення якими володіє людина;
  • сприяння впровадженню в Україні загальновизнаних стандартів та понять ресурсної психології та психотерапії, ресурсного стану, тощо;
  • сприяння гармонізації положень української та міжнародної психології, медицини, фізичної реабілітації, духовності у галузі ресурсної психології та психотерапії, та ментального здоров’я загалом;
  • сприяння зростанню соціального, культурного, психологічного, медичного та інших рівнів членів суспільства шляхом розвитку їх сприйняття способу життя, навколишнього середовища, генетичних та медичних, поєднаних із застосуванням відповідного «ресурсу», як емоційного, духовного, психологічного, матеріального станів людини;
  • проведення міжнародного та національного аналізу оцінки методів пізнання «ресурсу» як емоційного, духовного, психологічного, матеріального станів людини, розробка рекомендацій по їх практичному використання в Україні;
  • сприяння адаптації системи «Ресурсної психології та психотерапії» як напрямку в України у відповідність до вимог Європейського Союзу;
  • проведення відповідно навчальних курсів, семінарів, конференцій, симпозіумів у сфері психології, медицини, реабілітації, нетрадиційної медицини, культури та духовності;

DesignFox © 2015